വില:

60/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

100 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പച്ചക്കറികള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

04712350912